Ulkoistetun operaation pyörittäminen

Ulkoistettu yksikkö osaksi omaa organisaatiota

Toisessa kaupungissa tai maassa sijaitsevan yksikön tukeminen ja jatkuva viestintä äärimmäisen tärkeää. Moni ulkoistusprojekti epäonnistuu, koska tukea ja yhteisöllisyyttä eri tiimien välillä ei saada rakennettua. Jos ulkoistettu tiimi eristäytyy, eikä viestintää aktiivisesti ylläpidetä, johtaa se väistämättä ei toivottuun lopputulokseen.

 

Kehitysprojektiin toteutettavien muutoksien dokumentointi yhteiseen järjestelmään, yhteinäiset toimintamallit versioiden buildauksessa sekä aktiivinen viestintä pikaviestimien kautta eri tiimien välillä ovat päivittäisellä tasolla keskeisiä elementtejä, mutta on myös tärkeää, että tiimien jäsenet tapaavat toisensa säännöllisesti ns. team buildingin merkeissä. Team building korostuu erityisesti ulkoistetuissa operaatioissa, koska kasvotusten tapahtuva kanssakäyminen yhteisöllisyyttä ja keventää eri tiimien jäsenten kynnystä avata keskustelu tai kysyä helppoakin asiaa.

 

Ulkoistetun yksikön integroimisessa osaksi asiakkaan toimintaa tulisi lähteä siitä, että yksikkö on samalla tavalla osa asiakkaan organisaatiota kuin omat palkatut resurssit. Ulkoistuskumppanin vastuulla on puolestaan järjestää kaikki tarvittava työvälineistä viihtyisään ja motivoivaan työympäristöön. Ulkoistuspalvelun tarjoaja vastaa myös kaikesta hallinnollisesta sekä henkilöstön kouluttamisesta teknologiaosaamisen kehittämiseksi.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake

  Nimi (pakollinen)

  Sähköpostiosoite (pakollinen)

  Aihe

  Viesti

  Valitse tiedosto

  21 Apr 15 vinkkiä joustavan työkulttuurin rakentamiseen etätiimeissä

  Kiireinen muutos kotona työskentelyyn korosti väistämättä käytännön asioiden toimivuutta, kuten laitteistoja, kaistanleveyttä, turvallisuutta ja työpöytiä. Paljon muutoksia tehtiin ”lennossa” harkitsematta paljon hienovaraisuuksia tai pitkäaikaisia ​​vaikutuksia. Olemme oppineet, kuinka piilottaa sotkuinen huone...

  Read More