Mitä on ohjelmistokehityksen ulkoistaminen

Mitä on ohjelmistokehityksen ulkoistaminen

Ohjelmistokehityksen ulkoistamisessa ostetaan kehityspalvelu kolmannelta osapuolelta sen sijaan, että kehitystyö tehtäisiin yritykseen palkattujen henkilöiden toimesta.

Kehityksen ulkoistamisessa on useita hyviä puolia; ulkoistettaessa resurssit saadaan mitoitettua joustavasti kulloisenkin tarpeen mukaisesti ilman työnantajavelvoitteita mm. palkanmaksua, palkansaajien verotusta tai eläkevakuutusmaksuja koskien.

Ulkoistuspalveluita tarjoavat paikalliset toimijat, lähellä kohdemaata toimivat toimijat ns. nearshoring-mallisesti sekä toiselta mantereelta käsin operoivat toimijat ns. offshoring-mallisesti.

Paikallisten toimijoiden keskeiset hyödyt ovat kotimaisella kielellä viestiminen, paikallisen kulttuurin ymmärtäminen sekä kyky toteuttaa toimeksiantoja asiakkaan tiloissa.

Toisaalta kotimaassa hintataso on varsin korkea, resurssien saatavuus saattaa olla haasteellista (toimeksiannosta varsinaisen työn aloittamiseen voi mennä kuukausia, koska kilpailukykyisten resurssien löytäminen Suomen markkinassa on haastavaa) eikä kotimaisten kehitysresurssien käyttäminen takaa onnistuneempaa lopputulosta, kuin esimerkiksi nearshoring-mallisella ulkoistamispalvelulla toteutetussa operaatiossa.

Nearshoringissa keskeiset hyödyt ovat paremmassa resurssien saatavuudessa, joustavuudessa (kyky mitoittaa resurssitarve , kohdemaan hintatasossa sekä siinä, että lähialueella sijaitseviin maihin aikaero ja kulttuurierot ovat verrattain pieniä.

Konsultti tai kokonainen tiimi?

Resurssitarve voi vaihdella yksittäisestä konsultista kokonaiseen tiimiin.

Konsultti saattaa ratkaista yksittäisen haasteen, kun taas kokonaisia tiimejä palkataan tuottamaan ohjelmistoa kokonaisuudessaan siten, että ulkoistuspalveluita tarjoava kolmas osapuoli muodostaa sopimukseen perustuen tiiviin yhteistyön ohjelmiston omistavan yrityksen kanssa.

Resurssit tulevat joko fyysisesti asiakkaan tiloihin, tai toteuttavat etänä VPN-tunnelin kautta kehitystyötä asiakkaan tietokantaan yhteistyössä asiakkaan in-house kehittäjien kanssa.

On myös mahdollista sopia, että resurssit siirtyvät vaiheittain sopimusjakson aikana asiakkaan omistukseen ns. BOT (build, operate, transfer) -järjestelyn kautta, jolloin asiakas yleensä haluaa perustaa oman etäyksikön toiseen kaupunkiin tai maahan saadaan hyötyä resurssien tai edullisemman hinnoittelun muodossa.

Hinnoittelu ja sopimusten perusteet

Hinnoittelu perustuu lähtökohtaisesti joko tuntiperusteiseen tai kiinteään hintaan.

Kiinteähintaisissa projekteissa tavoitteet pystytään yleensä määrittelemään erittäin tarkasti siten, että lopputuloksena tuotetaan toivottu ohjelmisto tai sen osa.

Tuntiperusteista hinnoittelumallia käytetään tyypillisesti tilanteissa, joissa asiakas pyrkii rakentamaan luonteeltaan jatkuvaa yhteistyötä tuotteen kehittämiseksi.

Nearshoring-mallisessa ulkoistuksessa asiakas pääsee hyötymään kohdemaan hintatasosta, joka on keskimääräisesti Suomen hintatasoa merkittävästi edullisempi.

Nearshoring-operaatioiden hinnoittelussa merkittäviä vaikuttavia tekijöitä ovat mm. arvioitu resurssien määrä sekä operaation arvioitu kesto (luonteeltaan jatkuvassa ja potentiaalisesti skaalautuvassa operaatiossa hinta on keskimäärin edullisempi).

Ota yhteyttä

  Nimi (pakollinen)

  Sähköpostiosoite (pakollinen)

  Aihe

  Viesti

  Valitse tiedosto

  Katso referenssivideolta, miten Netcorp auttoi Procountoria löytämään soveltuvan yhteistyökumppanin

  Katso referenssivideolta, miten Netcorp auttoi Procountoria löytämään soveltuvan yhteistyökumppanin

  Autoimme Procountoria (Nyk. Accountor Finagoa) löytämään soveltuvan yhteistyökumppanin Puolasta sekä pohjustimme heidän operaationsa siten, että sillä oli edellytykset onnistua

  21 Apr 15 vinkkiä joustavan työkulttuurin rakentamiseen etätiimeissä

  Kiireinen muutos kotona työskentelyyn korosti väistämättä käytännön asioiden toimivuutta, kuten laitteistoja, kaistanleveyttä, turvallisuutta ja työpöytiä. Paljon muutoksia tehtiin ”lennossa” harkitsematta paljon hienovaraisuuksia tai pitkäaikaisia ​​vaikutuksia. Olemme oppineet, kuinka piilottaa sotkuinen huone...

  Read More